top of page

KDR Insurance biedt zowel de ondernemer als zijn werknemers een uitgebreide gamma aan op vlak van levensverzekeringen. 

Vaak gaat het om veelvoorkomende producten zoals bijvoorbeeld een IPT, VAPZ of een gewaarborgd inkomen maar wij helpen u verder in alle andere gevallen ook.

Tip: klik op de titel en kom meer te weten! 

IPT

IPT staat voor Individuele Pensioentoezegging en wordt vaak in volksmond "groepsverzekering" genoemd.

Dit is echter geen groepsverzekering maar wordt vaak door en voor een bedrijfsleider, vandaar het individuele karakter die eraan vast hangt. 

Omdat het een individueel product betreft kan de verzekeringsnemer zelf beslissen hoe het contract samen te stellen zoals de premie, waarborgen en looptijd.

Een IPT is bijzonder interessant om fiscale redenen omdat de premie volledig aftrekbaar is.

Bovendien kunnen er bijkomende waarborgen toegevoegd worden zoals een gewaarborgd inkomen en premievrijstelling.

Door deze waarborgen te combineren met uw IPT wordt de premie vaak een stuk goedkoper. 

Bij Belfius Insurance kan u er tevens voor kiezen om zuiver in Tak21 te beleggen aan een gegarandeerde rentevoet of u kan er ook voor kiezen om een deel van uw premie in Tak23 te beleggen. Wanneer de combinatie gemaakt wordt tussen deze twee producten dan spreken wij van Tak44.

De bedoeling van Tak44 is om meer risico te nemen met het oog op een hoger rendement op einddatum. 

Info: wist u dat u niet eender welke premie binnen de IPT mag storten? De maximum premie wordt bepaald door de 80%-regel die streng gecontroleerd zal worden.

Wenst u een offerte voor een IPT te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen

VAPZ

Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zorgt u voor een interessante aanvulling aan uw wettelijk pensioen en tegelijkertijd kan u bijkomende waarborgen afsluiten. Het VAPZ verzekert u van een onmiddellijk fiscaal en sociaal voordeel. Gezien de zeer gunstige fiscale regime kunnen wij enkel adviseren om eerst uw VAPZ aan te spreken voordat u aan andere producten denkt. 

Info: u heeft een keuze tussen een VAPZ en een sociale VAPZ. Bij een sociale VAPZ kan u 10% meer storten omdat er bijkomende waarborgen voorzien worden.

Wenst u een offerte voor een VAPZ te ontvangen klik dan hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen

POZ

POZ (PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen) is een heel mooie aanvulling bovenop uw VAPZ. Deze flexibele POZ-formule combineert tak 21 (levensverzekering met terugbetaling van uw kapitaal op de vervaldag en een gewaarborgd minimumrendement) en tak 23 (levensverzekering waarvan de premies in één of meer fondsen worden belegd, zonder gewaarborgd kapitaal of rendement).

Info: een POZ is enkel bestemd voor zelfstandigen zonder vennootschap en pas nadat de interessante mogelijkheden van de VAPZ volledig benut werden.

Wenst u een offerte voor een POZ te ontvangen klik dan hier

Groepsverzekering

Het succes van uw onderneming hangt voor een groot deel af van de kwaliteit en de motivatie van uw medewerkers. 
Nieuwe toptalenten aantrekken – en tegelijk de
beste krachten binnen het bedrijf houden – wordt een steeds grotere uitdaging.

Een efficiënt verloningsbeleid kan u hierbij helpen. Een bruto loonsverhoging leidt vaak slechts tot een kleine netto toename van het loon, hetgeen niet altijd een optimaal resultaat oplevert. Het aanbieden van een aanvullend pensioen is één van deze employee benefits die fiscaal ondersteund wordt door de overheid en bijgevolg zowel voor de werkgever als de werknemer vele voordelen biedt. Bovendien wordt het belang van een aanvullend pensioen steeds groter.

Deze door loontrekkenden zeer geappreciëerde verzekering kan een motivatiemiddel zijn en verhoogt de betrokkenheid bij de onderneming. 
Bovendien kunnen groepsverzekeringen voorzien worden van een aanvullende verzekering van het type: overlijden, hospitalisatie en gewaarborgd inkomen. 

Info: een nieuwe werknemer binnen dezelfde "categorie" dient verplicht aangesloten te worden binnen een groepsverzekering als de andere leden.

 

Wenst u een offerte voor een groepsverzekering te ontvangen klik hier

Gewaarborgd inkomen

Dit zijn de feiten: als u door ongeval of ziekte uw beroepsactiviteit een tijd niet meer kan uitoefenen, ontvangt u als zelfstandig bedrijfsleider na een wachtperiode van 7 dagen een dagvergoeding die ver beneden die van een loontrekkende ligt.

Conclusie: een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid kan serieuze financiële gevolgen hebben. Zeker voor bedrijfsleiders, van wie bezoldiging in het algemeen een stuk hoger ligt dan het gemiddelde. 

 

Info: voordat een gewaarborgd inkomen tot stand kan komen dient vaak een medisch onderzoek te gebeuren waarmee wij u uiteraard kunnen helpen.

 

Wenst u een offerte voor een gewaarborgd inkomen te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Hospitalisatieverzekering

De kosten van een ziekenhuisverblijf lopen voor een patiënt gemiddeld op tot zo’n 450 euro. Misschien is het jou ook al overkomen? Dan weet je vast uit eigen ervaring dat een verblijf in het ziekenhuis of medische verzorging je handenvol geld kunnen kosten. De Hospitalisatieverzekering de ideale aanvulling op de basistussenkomsten van een ziekenfonds. 

 

Info: wij helpen u bij het kiezen van de juiste hospitalisatieverzekering rekening houdend met uw persoonlijke en familiale situatie 

 

Wenst u een offerte voor een hospitalisatieverzekering te ontvangen klik hier

Keyman verzekering

De Keyman is de persoon (of personen) waarop de werking van de onderneming berust. Het kan gaan om de bedrijfsleider zelf, maar ook om een gespecialiseerde medewerker. Wanneer deze tijdelijk of definitief wegvalt, kan dit het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

Info: keyman verzekering kan in verschillende vormen afgesloten worden en het is daarom belangrijk om samen te bepalen hoe de polis tot stand dient te komen

Wenst u een offerte voor een keyman verzekering te ontvangen klik hier

Sudden Death

Een overlijdensdekking is vaak te beperkt terwijl een sudden death verzekering een uitgebreide verzekering biedt bij overlijden (accidenteel overlijden en het overlijden door een plotse en inwendige aandoening)

 

Info: de sudden death wordt vaak afgesloten voor beperkte periode om bijvoorbeeld uw nalatenschap veilig te stellen

 

Wenst u een offerte voor een sudden death verzekering te ontvangen klik hier

bottom of page