top of page

Op deze pagina kan u een overzicht vinden van de meest courante schadeverzekeringen zoals autoverzekering, brandverzekering, allriskverzekering,...

Uiteraard helpen wij u graag verder met al uw specifieke verzekeringsvragen die hieronder niet vermeld zijn. 

Tip: klik op de titel en kom meer te weten!

Autoverzekering

Bij KDR Insurance kiest u zelf hoe uw autoverzekering er uit zal zien door samen verschillende waarborgen grondig te analyseren. 

Naast de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en rechtsbijstand (RB) neemt men vaak ook de volgende waarborgen: een volledige of kleine omnium, assistanceverzekering, glasbreuk, verzekering om uw lichamelijke letsels en die van de passagiers te verzekeren.

Het is belangrijk om vanaf het begin de juiste samenstelling van uw polis te bepalen zoals het soort vrijstelling, welke afschrijvingsformule er genomen dient te worden, de waarde van het voertuig, wie de bestuurders zijn...

Info: wist u dat het enige verschil tussen kleine en volledige omnium eigen schade en vandalisme is?

Wenst u een offerte voor een autoverzekering te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen

Brandverzekering

U heeft een bedrijfsgebouw, kantoor, magazijn, garage, praktijk binnen uw woonhuis, appartementsblok, pand dat u aan derden verhuurt als vakantiewoning,...?

Kortom, u bent eigenaar of huurder van een gebouw dan is het van zeer groot belang uw risico correct te verzekeren!

Uw omzet en het voortbestaan van uw bedrijf kan in gedrang komen indien de polis niet helemaal overeenstemt met de werkelijke situatie wanneer u getroffen wordt door een zwaar schadegeval. 

Naast het gebouw dient u ook uw inhoud te verzekeren. U kan uiteraard ook kiezen om de inhoud tegen diefstal te verzekeren.

Bij KDR Insurance kijken wij samen met u hoe wij uw brandverzekering volledig op maat kunnen opstellen en volgen dit daarna ook op om op tijd de nodige wijzigingen aan te kunnen brengen om te vermijden dat er bijvoorbeeld onderverzekering zou ontstaan.

Info: om discussies rond het correct verzekerd kapitaal te vermijden trachten wij zoveel mogelijk het oppervlaktestelsel te gebruiken.

Wenst u een offerte voor een brandverzekering te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen 

Digi Cover

Cyberrisico's gaan heel wat verder dan het aanvallen en lamleggen van uw IT-systemen. Als slachtoffer loopt u ook een risico op inkomstenverlies of op een onderzoek door een toezichthoudende overheid... Daarbovenop komen nog eens de kosten voor de tussenkomst van specialisten die alles moeten herstellen en vermijden dat de schade nog groter wordt.

Voor al die risico's op hacking, IT-pannes, gegevensdiefstal of cyberaanvallen bestaan er natuurlijk oplossingen.

 

Met een optimale verzekering zoals Digi Cover kan u de gevolgen beperken.

Info: U kan uw schadegeval 24/7 telefonisch aangeven. Een gespecialiseerd expert zoekt voor u een snelle oplossing om de omvang van de schade te beperken

Wenst u een offerte voor een Digi Cover te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen 

Bedrijfsschadeverzekering

Het doel van de brandverzekering is alom gekend, die van de bedrijfsschadeverzekering vaak nog altijd niet en dit terwijl de bedrijfsschadeverzekering van vitaal belang kan zijn wanneer u getroffen wordt door een schadegeval. Het doel van een bedrijfsschadeverzekering is om ervoor te zorgen dat uw financiële situatie in dezelfde positie gebracht wordt zoals die voor het schadegeval zou geweest zijn. Stel dat uw bedrijf voor een aantal maanden dicht moet wegens brand dan zal uw omzet in veel gevallen (sterk) dalen. Het is juist dit omzetverlies die wij voor u opvangen middels een financiële vergoeding waardoor uw omzet op peil blijft in afwachting van de wederopbouw of herstelling van uw bedrijfspand zodat u terug kan doen waar u goed in bent, namelijk ondernemen! 

Info: bepaal de variabele kosten die wegvallen indien u tijdelijk moet sluiten en in veel gevallen bespaart u op uw premie door dit niet te verzekeren.

 

Wenst u een offerte voor een bedrijfsschadeverzekering te ontvangen klik hier

BA Ondernemingen

U komt in contact met klanten, leveranciers, groothandelaars en plots brengt u of een van uw medewerkers schade toe aan derden.

Schade veroorzaken is altijd vervelend en u wenst natuurlijk zo snel mogelijk de toegebrachte schade te vergoeden om de opgebouwde relatie niet te verstoren. Een verzekering BA Ondernemingen (Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen) dekt de lichamelijke letsels, stoffelijke schade en we voorzien ook een rechtsbijstandsverzekering indien een schadedossier tot een juridisch geschil zou leiden.

U kan op KDR Insurance rekenen om dit zo vlot en zo spoedig mogelijk op te lossen zodat u kan blijven ondernemen.

 

Info: u kan alleen aansprakelijk gesteld worden wanneer u effectief een fout begaat. Zonder een echte fout aan te tonen wordt normaal gezien nooit vergoedt.

 

Wenst u een offerte voor een verzekering ba-ondernemingen te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen

 

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die veroorzaakt wordt door voornamelijke intellectuele fouten of verkeerde adviezen die u als professional uitbrengt. Vaak gaat het hier om beroepen als consultant, IT'er, architecten, accountant, etc...

 

Info: er moet geen fysieke schade zijn om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in te schakelen

 

Wenst u een offerte voor een verzekering beroepsaansprakelijkheidsverzekering te ontvangen klik hier

BA 10-jarige

Als bouwondernemer bouwt of renoveert u woningen, alleen of met andere dienstverleners, op bouwplaatsen. Helaas kan er plotseling een belangrijk gebrek aan het licht komen… Voorbeeld: een dak dat instort, barsten in de muren … 

De tienjarige BA is bedoeld om uw klanten schadeloos te stellen voor fouten waarvoor u aansprakelijk bent. Gedurende 10 jaar na de oplevering-goedkeuring van de werken verzekert wij u tegen (materiële en immateriële) schade die de waterdichtheid, de soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar kan brengen. 

 

Sinds juli 2018 is de tienjarige BA een verplichte verzekering voor bepaalde actoren uit de bouwsector. Ze is noodzakelijk voor bouwplaatsen waar een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Indien uw bouwplaats betrekking heeft op nieuwbouw of renovatie van woningen in België, kunt u verplicht worden om een tienjarige BA aan te gaan. 

 

Deze verzekering is een aanvulling op ons product BA Onderneming..

Info: dekking begint te lopen na de oplevering en de schade tijdens de bouwwerkzaamheden worden opgevangen binnen de ABR of BA Ondernemingen.

 

Wenst u een offerte voor een verzekering BA 10-jarige te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen

Arbeidsongevallen

Uw onderneming heeft werknemers nodig om te kunnen blijven draaien. Zonder uw werknemers zal uw bedrijf het moeilijk krijgen. Net daarom willen wij ze zo goed mogelijk beschermen en indien ze toch betrokken geraken bij een ongeval gaan we ervoor zorgen dat het schadedossier zo vlot mogelijk verloopt.

Bij KDR Insurance begrijpen wij ten volle dat een arbeidsongeval erg emotioneel kan zijn en in de eerste plaats voor het slachtoffer maar ook voor zijn werkgever, collega's, familie en vrienden. In een zekere zin is een arbeidsongevallenverzekering "vrij eenvoudig" gezien het wettelijke kader daar eraan gekoppeld is maar wij moeten toch op een aantal punten letten zoals het loon van de werknemer, of de werknemer in het privéleven ook verzekerd dient te worden of misschien kan voor u een gewaarborgd loon een interessante optie zijn. 

 

Info: uw werknemer geraakt gewond tijdens de rit van zijn huis naar uw bedrijf, of andersom, dan is dit gewoon verzekerd net als bij een arbeidsongeval! 

 

Wenst u een offerte voor een arbeidsongevallenverzekering te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen

Alle Risico's elektronica

U heeft besloten om het bureaumateriaal van uw kantoor volledig te vervangen of u bent een arts en u heeft net een duur toestel aangekocht om uw patiënten nog beter te kunnen behandelen of u heeft net zonnepanelen geplaatst... en plots slaat het noodlot toe.

Wanneer schade optreedt bij een van de toestellen dan kan de herstelling of vervanging behoorlijk duur zijn.

Een brandverzekering komt niet altijd tussen bij schade en sommige zaken zoals intern defect zijn bijvoorbeeld niet verzekerd binnen een brandverzekering.

Een verzekering Alle Risico's elektronica is een zeer uitgebreide polis die bij heel wat schadegevallen tussenkomt.

Het is niet enkel bestemd voor materiaal op een vaste plaats maar ook voor het materiaal dat u meeneemt zoals bijvoorbeeld een laptop of gsm.

 

Info: de eerste drie jaar is er geen toepassing van sleet en indien u een onderhoudscontract heeft is er zelfs vijf jaar geen toepassing van sleet.

 

Wenst u een offerte voor een verzekering alle risico's elektronica te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen

Machinebreukpolis

Net zoals bij een verzekering Alle Risico's Elektronica moet u vaak overgaan tot aankoop van machines om uw productie op peil te houden of te optimaliseren.

De brandverzekering is niet altijd vanzelfsprekend de oplossing voor schade aan uw dure machines.

Een brandverzekering zal bijvoorbeeld de onhandigheid of kwaadwilligheid van uw werknemers nooit verzekeren terwijl dit verzekerd is in een machinebreukpolis.

 

Info: schade opgelopen door verplaatsing, bijvoorbeeld voor onderhoud of herstelling, maakt integraal deel uit van de machinebreukpolis.

 

Wenst u een offerte voor een machinebreukpolis te ontvangen klik hier

Wenst u de algemene voorwaarden te raadplegen klik hier

Klik hier om de commerciële fiche te raadplegen

ABR-Verzekering

Een ABR, afkorting voor Alle Bouwplaats Risico's, is een verzekering die alle partijen dekt die betrokken zijn bij een bouwproject.

Verschillende partijen kunnen deze polis afsluiten maar dit is een zeer interessante polis voor aannemers en bouwheren.

Het dekt namelijk de schade aan bouwwerf zelf alsook de aansprakelijkheid van alle betrokkenen zoals de bouwheer, (onder)aannemer(s), architect, etc...

Wenst u te bouwen of verbouwen dan geeft de ABR verzekering u en alle betrokken een groot gemoedsrust indien er toch iets fout zou lopen.

 

Info: een ABR-verzekering kan alleen maar afgesloten worden voor de start der werken. Eens de werken begonnen zijn is het moeilijk nog dekking te verlenen.

 

Wenst u een offerte voor een ABR-verzekering te ontvangen klik dan hier

bottom of page